You are here: Home / Notă Disclaimer

Notă Disclaimer

Termeni şi condiţii de utilizare

Bun venit pe site-ul Web Cheminova. Acest site este operat de către Cheminova iar toate drepturile legate de acesta sunt deţinute şi rezervate de către Cheminova. Conţinutul prezentat pe site-ul Wb Cheminova este prezentat doar în scop informativ. Utilizarea de către dumneavoastră a acestui site este supusă următorilor Termeni şi condiţii de utilizare. Prin accesarea şi utilizarea acestui site Web, sunteţi de acord să respectaţi fiecare dintre termenii stabiliţi mai jos. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceşti termeni, nu utilizaţi acest site.

 

Dreptul de a modifica aceşti Termeni şi aceste Condiţii

Cheminova îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti Termeni şi aceste Condiţii, fără notificare prealabilă. Continuând să utilizaţi acest website, sunteţi de acord să respectaţi şi să fiţi obligaţi de astfel de revizuiri; din acest motiv, vă încurajăm să revedeţi aceşti termeni şi aceste condiţii de fiecare dată când vizitaţi acest site Web.

 

Mărci înregistrate şi Drept de autor

Conţinutul acestui site Web este proprietatea Cheminova şi este protejat prin legile drepturilor de autor. Mărcile înregistrate, mărcile de servicii, mărcile comerciale, siglele şi produsele afişate pe acest site sunt protejate la nivel mondial, şi nicio utilizare a oricăreia dintre acestea nu poate fi făcută fără acordul scris prealabil al Cheminova.

 

Conţinutul acestui site Web poate fi descărcat, însă doar pentru uz personal şi necomercial, cu condiţia ca informaţiile să nu fie publicate pe niciun alt site Web sau în oricare alte medii. Nu este permisă nicio modificare sau reproducere ulterioară a conţinutului, incluzând, dar fără a se limita la ştergerea avizelor de drepturi de autor şi de mărci înregistrate. Conţinutul nu poate fi copiat sau utilizat în nicio altă modalitate.

 

Orice utilizare neautorizată a acestor mărci înregistrate sau a altor materiale este explicit interzisă şi constituie o încălcare a dreptului de autor, a legii mărcii înregistrate şi a altor drepturi de proprietate.

 

Răspundere limitată

Informaţiile pe acest site sunt furnizate „aşa cum sunt” şi Cheminova nu face declaraţii sau garanţii, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanţiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare, cu privire la site-ul Web şi la materialele de pe site.

 

Cheminova nu face declaraţii sau garanţii de niciun fel referitoare la completitudine, acurateţe, punctualitate, disponibilitate, funcţionalitate şi la respectarea legilor aplicabile. În orice caz, Cheminova nu va fi considerată răspunzătoare pentru daune sau vătămare, incluzând, dar fără a se limita la orice daune indirecte, incidentale, conexe sau speciale, care au fost cauzate prin sau în legătură cu utilizarea acestui site.

 

Orice informaţii legate de produse, sau alte informaţii publicate prin intermediul site-ului, sunt prezentate conform celor mai bune cunoştinţe ale Cheminova. Totuşi, toate aceste informaţii nu vor crea, în măsura permisă din punct de vedere legal, nicio garanţie sau declaraţie de niciun fel sau nicio răspundere a Cheminova şi nu va scuti utilizatorul de a întreprinde propriile investigaţii şi teste.

 

Informaţii legate de produse

Orice informaţii legate de produse, oferite pe acest site Web, vor fi considerată doar o introducere pentru produsele şi serviciile Cheminova. Pentru sfaturi şi instrucţiuni specifice legate de produsele şi serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi direct Cheminova sau reprezentantul dumneavoastră local Cheminova. Atunci când intenţionaţi să utilizaţi protecţie de culturi agricole, trebuie întotdeauna să citiţi şi să urmaţi instrucţiunile de pe eticheta produsului şi să respectaţi toate legile şi reglementările aplicabile legate de utilizarea produsului. Mai mult, trebuie să fiţi întotdeauna siguri că produsul de protecţie a culturilor agricole este înregistrat pentru utilizare în statul dumneavoastră.

 

Disponibilitatea produselor

Cheminova nu face garanţii sau declaraţii conform cărora produsele şi serviciile descrise pe acest site Web sunt disponibile în statul dumneavoastră. Produsele şi serviciile oferite într-un stat pot să difere de cele oferite în alt stat, din cauza disponibilităţii, legilor locale şi cerinţelor normative şi a altor considerente. Contactaţi-vă reprezentatul local Cheminova sau Cheminova pentru a stabili exact care produse şi servicii sunt disponibile pentru dumneavoastră.

 

Dreptul de a modifica site-ul Web

Fără niciun fel de răspundere, Cheminova poate modifica şi/sau întrerupe operarea întregului site sau a unor porţiuni din acesta fără notificare, oricând şi la discreţia sa absolută şi nu îşi asumă nicio responsabilitate de a actualiza site-ul.

 

Site-uri Web terţe

Legăturile către site-uri terţe („Hyperlink-uri”) nu constituie o aprobare a unor astfel de site-uri terţe de către Cheminova şi Cheminova nu este nici responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri Web sau conţinuturile lor, nici nu are control asupra politicilor de confidenţialitate ale acestor site-uri.  Conectarea prin hyperlink la aceste site-uri se face pe riscul propriu al utilizatorului.

 

Cheminova nu este responsabilă pentru conţinutul de pe aceste site-uri conectate sau pentru controlul asupra informaţiilor pe care utilizatorii ar putea să aleagă să le furnizeze acestor site-uri.

 

Informaţii nesolicitate

Întrebările, comentariile, sugestiile sau orice alte comunicări, incluzând orice idei, invenţii, concepte, tehnici sau informaţii practice care pot fi transmise către acest site sau altfel către Cheminova, pe cale electronică sau prin orice alte mijloace, nu sunt confidenţiale şi devin proprietatea Cheminova, pe care Cheminova poate să o utilizeze fără compensaţie şi fără restricţie în orice fel şi pentru orice fel de scop, incluzând proiectarea, producţia şi/sau comercializarea de bunuri sau servicii.

 

Bază de date pentru agenţi şi candidaţi pentru locuri de muncă

Orice abuz al acestui serviciu, pentru scopuri neautorizate şi/sau ilicite, sau înregistrarea informaţiilor care nu trebuie înregistrate conform legislaţiei UE sau naţionale, va determina excluderea imediată a respectivului solicitant al locului de muncă cu privire la accesul şi utilizarea sistemului, precum şi la ştergerea CV-ului.

 

Cheminova A/S nu garantează nicio solicitare a unui potenţial loc de muncă.

Cheminova A/S nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pierdere, ca rezultat al lipsei de acces la acest serviciu a solicitantului locului de muncă sau a vreunui alt utilizator, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, incluzând informaţiile personale in baza de date a candidaţilor.

 

Declaraţii anticipative

Acest site Web poate conţine declaraţii anticipative, pe baza planurilor curente, estimărilor şi previziunilor făcute de Cheminova. Aceste declaraţii implică riscuri inerente, incertitudini şi alţi factori care ar putea cauza diferenţe semnificative între rezultatele viitoare reale ale companiei, situaţia financiară, dezvoltarea sau performanţa şi cele descrise sau implicate de astfel de declaraţii anticipative. Aceşti factori includ pe cei discutaţi în rapoartele publice Cheminova, care sunt disponibile pe acest site Web. Cheminova nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru actualizarea declaraţiilor anticipative sau pentru ajustarea acestora conform evenimentelor sau progreselor viitoare.

 

Legea aplicabilă

Orice revendicări legale sau procese asociate cu acest site Web sau cu utilizarea acestuia trebuie prezentate în faţa unei tribunal danez şi vor fi guvernate de către şi interpretate în conformitate cu legile Danemarcei, excluzând conflictele principiilor legale.

 

Data intrării în vigoare

Termenii şi condiţiile stabilite mai sus intră in vigoare începând cu 1 iunie 2012.

 

 

 

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

 

Piata Montreal nr 10, intrarea F,
etaj 1, Sector 1
011469 - Bucuresti, Romania

 


 

Tel.: +4031 630 61 34
Fax: +4037 409 42 05