You are here: Home / Produse / Insecticide / VANTEX® 60CS

VANTEX® 60CS

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: Gama Cihalotrin 60 g/

 

FORMULARE: Suspensie de microcapsule în apă (CS)

 

TIMP DE PAUZĂ: Nespecificat

 

ÎNCADRARE TOXICOLOGICĂ: Xi

 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA: Nr. 2172 din 16.12.2002

 

SOLUŢIA DE COMBATERE ÎN CONDIŢII EXTREME

Piretroid de ultimă generaţie (generaţia a V-a), VANTEX® 60 CS reprezintă vârful în această clasă de insecticide, înglobând toate schimbările care s-au făcut de-a lungul timpului pentru a optimiza calităţile şi performanţele piretroizilor. VANTEX® 60 CS - un produs pur, cu un singur izomer, puternic activ, piretroidul cu cele mai mici doze de aplicare, formulat ca suspensie de microcapsule în apă (CS).

 

SPECTRU DE COMBATERE

Combate dăunători din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Homoptera, Hemiptera.

 

MODUL DE ACŢIUNE

Acţiune rapidă prin contact şi prin ingestie. Acţionează asupra sistemului nervos, conducând la hiperactivitate, paralizie şi în final, la moartea insectei. Efectul produsului se observă în scurt timp după aplicare, prin stoparea hrănirii insectelor. VANTEX® 60 CS are acţiune larvicidă şi ovicidă. Dimensiunile diferite ale microcapsulelor asigură difuzia în timp mai îndelungat a substanţei active, determinând astfel o protecţie de durată împotriva dăunătorilor - mai puţine tratamente!

 

În România, produsul VANTEX® 60 CS este omologat pentru:

 

Cultură: Grâu

Organism Ţintă: Eurygaster integriceps

Doza/ha: 80 ml/ha

 

Cultură: Grâu, Orz, Ovăz
Organism Ţintă: Lema melanopa
Doza/ha: 70 ml/ha

 

Cultură: Măr
Organism Ţintă: Cydia pomonella, Phyllonorichter blancardella, Phyllonorichter corylifoliella
Doza/ha: 0,008% (120 ml/ha/1.500 l apă)

 

Cultură: Viţă de Vie
Organism Ţintă: Lobesia botrana
Doza/ha: 50 ml/ha

 

Cultură: Cartof
Organism Ţintă: Leptinotarsa decemlineata, Afide
Doza/ha: 120 ml/ha

 

Cultură: Cireş
Organism Ţintă: Rhagoletis cerasi
Doza/ha: 0,007% (70 ml/ha)

 

Cultură: Păr
Organism Ţintă: Psylla spp. (Cacopsylla spp.)
Doza/ha: 0,01% (100 ml/ha)

 

Cultură: Livezi de măr pe rod şi pepiniere
Organism Ţintă: Aphis pomi
Doza/ha: 0,009% (135 ml/ha)

 

Cultură: Rapiţă
Organism Ţintă: Meligethes aeneus
Doza/ha: 100 ml/ha

 

Cultură: Varză
Organism Ţintă: Mamestra brassicae (larve L1-L2)
Doza/ha: 0,015% (90 ml/ha)

 

Cultură: Tomate câmp
Organism Ţintă: Helicoverpa armigera (larve L1-L2)
Doza/ha: 0,02% (200 ml/ha)

 

Cultură: Prun
Organism Ţintă: Cydia funebrana
Doza/ha: 0,015% (150 ml/ha/1.000 l apă)

 

Cultură: Sfeclă de zahăr
Organism Ţintă: Bothynoderes punctiventris, Tanymecus dilaticolis, Chaetocnema tibialis
Doza/ha: 80 ml/ha in 300 l apă

 

AVANTAJE VANTEX® 60 CS

Piretroid cu un singur izomer, hiperactiv, conţine doar izomerul activ din lambda cihalotrin. Doar la jumătate de doză, eficacitatea produsului VANTEX® 60 CS este similară/superioară faţă de generaţiile anterioare de piretroizi. Faţă de produsele din grupa piretroizilor, formulate ca emulsie concentrată (EC), VANTEX® 60 CS are următoarele avantaje, datorate formulării ca suspensie apoasă de microcapsule (CS):

 • microcapsulele aderă puternic la suprafaţa plantei, conferind astfel o rezistenţă mai mare la spălare
 • excelentă distribuire la suprafaţa frunzei
 • fotostabilitate excelentă şi păstrarea eficacităţii la temperaturi ridicate
 • toxicitate redusă pentru mamifere
 • mai puţin iritant pentru utilizator (nu irită pielea în timpul utilizării, datorită lipsei contactului cu substanţa activă), manipulare sigură
 • mult mai puţin toxic pentru mediul înconjurător
 • nu aderă la bidon sau rezervor, suspensibilitate optimă
 • spectru foarte larg de combatere - combate insecte cu aparat bucal adaptat pentru supt şi masticat; din această cauză, nu este necesară aplicarea a două produse cu spectru de combatere diferit.

Microcapsulele cu pereţi polimerici, aflate în suspensie apoasă, eliberează rapid substanţa activă la nivelul suprafeţei tratate, prin degradarea pereţilor polimerici, odată cu evaporarea apei. Timpul de pauză până la recoltare: 3 zile la cartof, 7-14 zile la măr, păr, cireş, viţă-de-vie şi 30 de zile la cereale.

 

 

 

 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

Nu efectuaţi mai mult de 3 tratamente cu piretroizi pe sezon (inclusiv VANTEX® 60 CS) pentru a evita apariţia rezistenţei. Produsul VANTEX® 60 CS poate fi combinat cu fungicide, erbicide, insecticide, fertilizanţi lichizi şi regulatori de creştere, respectând recomandările de pe eticheta produselor. Înainte de aplicarea produsului în amestecuri consultaţi listele de compatibilitate sau efectuaţi un test de compatibilitate. Utilizat conform recomandărilor din etichetă, produsul nu prezintă risc pentru albine. VANTEX® 60 CS este încadrat în grupa a-III-a de toxicitate (Xi).

 

GENERAŢIA a V-a DE PIRETROIZI, CU CELE MAI MICI DOZE DE APLICARE ŞI SPECTRU LARG DE COMBATERE

 • CONŢINE NUMAI IZOMERUL ACTIV: gama cihalotrin
 • SUSPENSIE DE MICROCAPSULE ÎN APĂ
 • COMBATE DĂUNĂTORII DIN CULTURILE DE CEREALE PĂIOASE, POMI FRUCTIFERI, VIŢĂ DE VIE, CARTOF
 • În condiţii nefavorabile cum ar fi seceta, arşiţa, intervale răcoroase cu temperaturi scăzute sub media perioadei sau stadiu avansat de dezvoltare al buruienilor, se recomandă să se aplice produsul combinat cu un adjuvant potrivit.

Citiţi OBLIGATORIU eticheta produsului înainte de utilizare.

Folosirea neconformă absolvă producătorul de orice responsabilitate.

Pentru orice nelămuriri folosiţi datele de contact ale acestuia.

Cautare produselor

Vezi toate produsele >>

Culturilor
Substantă activă
Produse

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

 

Piata Montreal nr 10, intrarea F,
etaj 1, Sector 1
011469 - Bucuresti, Romania

 


 

Tel.: +4031 630 61 34
Fax: +4037 409 42 05