PICUS® 600FS

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: Imidacloprid 600 g/l

 

FORMULARE: Suspensie concentrată pentru tratamentul seminţei (FS)

 

TIMP DE PAUZĂ: Nespecificat

 

ÎNCADRARE TOXICOLOGICĂ: Xn

 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA: Nr. 2688 din 19.04.2007

 

  • Insecticid cu acţiune sistemică de lungă durată în seminţe şi plante. După tratare, produsul generează o zonă de protecţie în jurul seminţei, acţionând prin contact asupra dăunătorilor din sol. Concomitent pătrunde în bob şi apoi în tinerele plante, acţionând prin ingestie asupra dăunătorilor care atacă plantele în primele stadii de vegetaţie. Produsul dereglează ireversibil funcţiile vitale ale centrilor nervoşi ai insectelor dăunătoare, provocând în final moartea acestora.
  • Solubilitate perfectă cuplată cu o mobilitate ideală = imposibilitatea spălării de pe bob
  • Efect acut imediat asupra dăunătorilor ţintă, selectivitate perfectă, sigur pentru fauna utilă
  • Grad de acoperire şi omogenitate a tratamentului, ireproşabile, datorită formulării avansate fără praf, aderenţă maximă pe bob

 

În România, produsul PICUS 600 FS este omologat pentru:

 

Cultură: Grâu

Organism Ţintă: Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) în vederea apariţiei fenomenului de îngălbenire, piticire şi aspermie a grâului

Doza/ha: 0.6 l/t

 

Cultură: Grâu
Organism Ţintă: Agriotes spp.
Doza/ha: 0.7 l/t

 

Cultură: Grâu
Organism Ţintă: Zabrus tenebrioides
Doza/ha: 1.0 l/t

 

Cultură: Orz şi orzoaică
Organism Ţintă: Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) în vederea apariţiei fenomenului de îngălbenire şi piticire a orzului de toamnă
Doza/ha: 0.6 l/t

 

Cultură: Orz şi orzoaică
Organism Ţintă: Agriotes spp.
Doza/ha: 0.7 l/t

 

Cultură: Orz şi orzoaică
Organism Ţintă: Zabrus tenebrioides
Doza/ha: 1.0 l/t

 

PICUS® 600 FS se aplică NUMAI pentru culturi de cereale înfiinţate toamna conform Rg. Nr. 485/2013/EU

 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATORI

  • cantitatea de apă folosită pentru realizarea amestecului de tratat este de la 0 la 8 L / tonă de sămânţă. Ca indiciu general pentru tratamentul seminţelor, cantitatea totală de soluţie (apă + produs) nu trebuie să depăşească 10 L / tonă de sămânţă. Dacă în urma executării primei şarje de tratament se constată că soluţia se prelinge pe suprafaţa seminţelor, se va reduce cantitatea de apă / tonă. Cu cât suprafaţa seminţelor este mai lucioasă (ex. rapiţă, porumb sticlos), cu atât se va reduce volumul de apă din soluţie pentru a garanta o bună aderenţă a produsului pe bob.

 

 


Citiţi OBLIGATORIU eticheta produsului înainte de utilizare.

Folosirea neconformă absolvă producătorul de orice responsabilitate.

Pentru orice nelămuriri folosiţi datele de contact ale acestuia.

Produse pentru tratamentul semințelor:


 VINCIT NOVA®


Cautare produselor

Vezi toate produsele >>

Culturilor
Substantă activă
Produse

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

 

Piata Montreal nr 10, intrarea F,
etaj 1, Sector 1
011469 - Bucuresti, Romania

 


 

Tel.: +4031 630 61 34
Fax: +4037 409 42 05